کتب و مقالات

کتب و مقالات در زمینه بیمه بازنشستگی

ردیف عنوان تاریخ انتشار
۱ مراجع نظارت بر بازنشستگی های خصوصی چه ویژگیهایی بایستی داشته باشند ؟ «اصول پیشنهادی IOPS» مرداد ماه ۱۳۹۰ مشاهده
۲ نقش طرحهای بازنشستگی خصوصی در تامین درآمد بازنشستگی اردیبهشت ماه۱۳۹۰ مشاهده
۳ چالش های پیش روی صندوق بازنشستگی کشوری وراهبردهای برون رفت از آن فروردین ماه ۱۳۹۰ مشاهده
۴ سالمند شدن جمعیت واصلاحات سیستم بازنشستگی بهمن ماه ۱۳۸۹ مشاهده
۵ واکاوی قوانین ومقررات بازنشستگی (چگونگی برخورداری کارکنانی که با تغییر وضعیت استخدامی کماکان صندوق بازنشستگی خود را حفظ می نمایند) دی ماه ۱۳۸۹ مشاهده
۶ وضعیت ناشی از تغییرات درضوابط پرداخت حقوق وظیفه فرزندان ونوادگان اناث دی ماه ۱۳۸۹ مشاهده
۷ اشتغال بازنشستگان جوان (ضرورت – چگونگی) آذر ماه ۱۳۸۹ مشاهده
۸ واکاوی قوانین ومقررات بازنشستگی مشکلات نقل و انتقال کسور/حق بیمه بین صندوقهای بازنشستگی
« ازمنظر بیمه شدگان»
آبان ماه ۱۳۸۹ مشاهده
۹ مستمری توافقی آبان ماه ۱۳۸۹ مشاهده
۱۰ تامین مالی هزینه های طرحهای بازنشستگی ( همراه با افزایش طول عمر ، سن بازنشستگی چگونه باید تغییر نماید؟) شهریورماه ۱۳۸۹ مشاهده
۱۱ طرح های بازنشستگی خصوصی (چرایی ، چگونگی ، پاسخ به سوالات اساسی) مرداد ماه ۱۳۸۹ مشاهده
۱۲ بازنشستگی مرحله ای (تدریجی) تیر ماه ۱۳۸۹ مشاهده
۱۳ چالش های مدیریتی واجرایی درسرمایه گذاری صندوقهای تامین اجتماعی (تجارب صندوق احتیاط کارکنان مالزی) خرداد ماه ۱۳۸۹ مشاهده
۱۴ صندوق های ضمانت مزایای بازنشستگی فروردین ماه ۱۳۸۹ مشاهده
۱۵ نظام تامین اجتماعی در فرانسه فروردین ماه ۱۳۸۹ مشاهده
۱۶ مدیریت ریسک درتامین اجتماعی اسفند ماه ۱۳۸۸ مشاهده
۱۷ وضعیت معیشت درسنین سالمندی کشورهای (OECD) اسفند ماه ۱۳۸۸ مشاهده
۱۸ آثار تغییرات ساختار سنی جمعیت ایران برصندوق بازنشستگی کشوری اسفند ماه ۱۳۸۸ مشاهده
۱۹ اقتصاد سیاسی اصلاح سیستم مستمری دی ماه ۱۳۸۸ مشاهده
۲۰ سیستم های بازنشستگی دریک نگاه آسیا واقیانوسیه دی ماه ۱۳۸۸ مشاهده
۲۱ گزارش ارزیابی تعهدات ودارائیهای صندوق بازنشستگی کشوری درپایان سال ۱۳۸۷ ( محاسبات اکچوئری) آبان ماه ۱۳۸۸ مشاهده
۲۲ گزارش ارزیابی سالیانه
صندوقهای بازنشستگی ، بازماندگان وازکارافتادگان
(سال ۲۰۰۸)
مهرماه ۱۳۸۸ مشاهده
۲۳ تحولات نظامهای بازنشستگی درجهان (مجموعه مقالات ۲) مهر ماه ۱۳۸۸ مشاهده
۲۴ تامین اجتماعی درزمان بحران تاثیرات ، چالشها وپاسخ ها شهریورماه ۱۳۸۸ مشاهده
۲۵ بازارهای مالی وتوسعه اقتصادی نگاهی به نقش سیستم های مستمری بربازارهای مالی وتوسعه اقتصادی شهریورماه ۱۳۸۸ مشاهده
۲۶ آینده بازنشستگی نسل جدید سالمندی شهریورماه ۱۳۸۸ مشاهده
۲۷ سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی الزامات – تجارب جهانی مردادماه ۱۳۸۸ مشاهده
۲۸ تحلیل اقتصادی مقررات بازنشستگی کشوری بخش وراث اناث تیر ماه ۱۳۸۸ مشاهده
۲۹ ضریب جینی مستمریهای پرداختی صندوق بازنشستگی کشوری و جایگاه اقتصادی مستمری بگیران آن درکشور طی سالهای ۸۷-۱۳۸۱ اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ مشاهده
۳۰ بحران مالی وصندوقهای بازنشستگی سئوالات اساسی – تاثیرات و اقدامات اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ مشاهده
۳۱ تحولات نظامهای بازنشستگی درجهان (مجموعه مقالات) فروردین ماه ۱۳۸۸ مشاهده
۳۲ شاخص قیمت مصرف کننده برای سالمندان ایرانی اسفندماه ۱۳۸۷ مشاهده
۳۳ بدهی دولت بابت بازنشستگی چرا انجام اصلاحات برای نجات سیستم بازنشستگی کارکنان دولت ضروری است ؟ بهمن ماه ۱۳۸۷ مشاهده
۳۴ ساختار یک گزارش اکچوئری مناسب در صندوقهای بازنشستگی آبان ماه ۱۳۸۷ مشاهده
۳۵ مروری بر شاخص های اندازه گیری تورم آبان ماه ۱۳۸۷ مشاهده
۳۶ اثرات اصلاح سیستم بازنشستگی شیلی بر اقتصاد کلان مهرماه ۱۳۸۷ مشاهده
۳۷ اصلاحات بازنشستگی کارکنان دولت (تجارب کشورهای OECD) شهریورماه ۱۳۸۷ مشاهده
۳۸ اصلاح سیستم مستمری PAYG مردادماه ۱۳۸۷ مشاهده
۳۹ رویکرد نوین به سیستم های بازنشستگی چند لایه تیرماه ۱۳۸۷ مشاهده
۴۰ اصول و مفاهیم اکچوئری صندوقهای بازنشستگی تیرماه ۱۳۸۷ مشاهده
۴۱ اصلاحات بازنشستگی در آسیا و اقیانوسیه تیرماه ۱۳۸۷ مشاهده
۴۲ بررسی سیستم های بازنشستگی در جهان (ایالات متحده) خردادماه ۱۳۸۷ مشاهده
۴۳ طرح های بازنشستگی خصوصی (طبقه بندی OECD) فروردین ۱۳۸۷ مشاهده
۴۴ معرفی طرحهای بازنشستگی (طرحهای کارفرما – پشتیبان) بهمن ماه ۱۳۸۶ مشاهده
۴۵ مقایسه تعهدات مستمری در کشورهای OECD مردادماه ۱۳۸۵ مشاهده
۴۶ رهنمودهای سرمایه گذاری صندوقهای بازنشستگی تامین اجتماعی تیرماه ۱۳۸۵ مشاهده
۴۷ تاثیر تورم بر سطح زندگی حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوری آذرماه ۱۳۸۴ مشاهده
۴۸ بررسی وضعیت اشتغال بازنشستگان وعوامل موثر برآن آذرماه ۱۳۸۴ مشاهده
۴۹ وضعیت صندوقهای بازنشستگی ایران و طراحی سیستم بهینه آبان ماه ۱۳۸۴ مشاهده

کتب و مقالات در زمینه سرمایه گذاری

ردیف عنوان تاریخ انتشار
۱ تجزیه وتحلیل صنعت سیمان دی ماه ۱۳۸۸ مشاهده
۲ تجزیه وتحلیل صنعت خودرو اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ مشاهده
۳ تجزیه و تحلیل صنایع معدنی – صنعت آلومینیوم مهر ماه ۱۳۸۷ مشاهده
۴ تجزیه و تحلیل صنایع معدنی – صنعت روی مهر ماه ۱۳۸۷ مشاهده
۵ تجزیه و تحلیل صنایع معدنی – صنعت مس مهر ماه ۱۳۸۷ مشاهده
۶ تجزیه و تحلیل صنایع معدنی – صنعت آهن و فولاد اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ مشاهده
۷ تجزیه و تحلیل صنایع معدنی – جمعبندی بررسی‌ها اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ مشاهده
۸ تجزیه و تحلیل صنایع پتروشیمی فروردین ماه ۱۳۸۷ مشاهده
۹ تجزیه و تحلیل صنعت ساختمان فروردین ماه ۱۳۸۷ مشاهده