تعرفه تبلیغات در سایت

نشریه ثمر وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری و با موضوعات و عناوین مخلتف در حال جذب آگهی در نشریه و وبسایت می باشد.

 

photo_2016-11-03_01-43-52