ضرورت برخورداری بازنشستگان از بسته های حمایتی همانند شاغلین

دسته: آخرین خبرها , اجتماعی , اسلایدر , اطلاعیه ها , اقتصادی , پیشنهاد
بدون دیدگاه
یکشنبه - ۱۵ مهر ۱۳۹۷

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در سفر به آذربایجان شرقی مطرح کرد:
ضرورت برخورداری بازنشستگان از بسته های
حمایتی همانند شاغلین

 

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: در راستای تکریم از جایگاه بازنشستگان ضرورت دارد این قشر همانند شاغلین از بسته های حمایتی، تسهیلات رفاهی وب انکیب رخوردار شوند.

جمشید تقی زاده در مراسم گرامی داشت روز خانواده و تکریم بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی که با حضور خانواده بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش این سازمان در تبریز برگزار شد، اظهار داشت: در راستای تکریم از جایگاه بازنشستگان ضرورت داردا ین قشر همانند شاغلینا زب سته های حمایتی ، تسهیلات رفاهی وب انکی برخوردار شوند.
وی همچنین با اشاره به نقش سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمها ی کشور باقدمتی بیشا ز ۶۰ سال گفت: سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بین نسلی، مشاع و حق الناس است که درحال حاضر بالغ بر ۴۲ میلیون نفرا ز جمعیت کشور را تحت پوشش قرار داده و به عبارتی دماسنج سیاست های رفاهی کشور است و بقا و حیات آن مستقیما با سرنوشت وزندگی نیمیا ز جمعیت کشور گره خوردها ست.

تقی زاده یکی از اصلی ترین خدمات این سازمان را تعهد پرداخت مستمری بازنشستگی و تأمین درمان بیمه شدگان دانست و گفت: سازمان تامین اجتماعی هم اکنون سه میلیون و ۱۰۰ هزار مستمری بگیر تحت پوشش دارد که این آمار با احتساب خانواده آنها به پنج میلیون و ۲۰۰ هزار نفر می رسد.ب راساس گزارش هایا رایه شدها ین سازمان ماهانه ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مستمری معادل یک چهارم برابر یارانها ی است که دولت هر ماه پرداخت می کند که این نشان می دهد سازمان تأمین اجتماعی به رغم
مشکلاتا قتصادی همچنانب ه تعهدات خود درب رابر ذینفعان پایبند و متعهد است.وی سازمان تأمینا جتماعی را یک سرمایها رزشمند ملی خواند و گفت:
البته نباید با تصمیماتی که خارجا ز منطقا قتصادیا ین سازمانا ست تعادل منابع و مصارف آن برهم بخورد و آینده آن به خطر بیافتد بلکه این سازمان نیازبه عزم و حمایت همه جانبه دارد و این مقطع همه باید اعم از دولت و مجلس به آرامش و ثباتا ین سازمانب یمها ی کمک کنند و کارفرمایان عزیز نیز هم با پرداخت به موقع حق بیمه کارگران، تأمین اجتماعی را در اجرای وظایف و تعهداتش یاری رسانند.

تقی زاده همچنین با اشاره به برگزاری جلسات مشترک صندوق بازنشستگی و کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: در این جلسات موضوع همسان سازی حقوقب ازنشستگان مورد بحث وب ررسی قرار گرفته ون شانها میدوارکنندها یا ز تعاملن مایندگان دولت با مجلس دیده میشود که ا میدواریم با حمایت نمایندگان مجلس این مطالبه بازنشستگان در بودجه سال آینده در نظر گرفته شود.
وی با بیان اینکه بازنشستگی دوره ای است که فرد باید در آرامش و آسایش و بابرخورداری از حقوق مناسب بتواند در کنار خانواده به آسودگی امرار معاش کند، اظهار داشت: اما هم اینک به دلیل شرایط اقتصادی و مشکلات معیشتی بخشیا ز بازنشستگان کشور بعدا ز بازنشستگی ناچار به اشتغال مجدد هستند.
تقی زاده با ابراز امیدواری به اینکه با اجرای قانون همسان سازی که در برنامه ششم توسعه بر آن تأکید شده است مشکلات معیشتی بازنشستگان کاهش یابدافزود:ا لبته در ماده ۱۴ ب رنامه ششم توسعه مکانیسم مالیا جرای قانون همسان سازین یز ذکر شده و دولتب اید سالانه ۱۰ درصدا زب دهی خود را به تأمین اجتماعی پرداخت کند که اگر محقق شود گام جدی در راستای بهبود وضعیت حقوقیب ازنشستگانب رداشته خواهد شد.


نوشته شده توسط:admin - 334 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: 167
برچسب ها:
دیدگاه ها