دسته: اجتماعیRSS
نشست های هم اندیشی صندوق درفصل بهار
۲۷ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نشست های هم اندیشی صندوق درفصل بهار

موسسه حسابرسی صندوق بازنشستگی کشوری در فصل بهار ۹۵ اقدام به برگزاری نشست های هم اندیشی و گفت وگوی راهبردی پیرامون بیمه اجتماعی، بازنشستگی و رفاه کرده است. این سلسله نشست ها که در سال گذشته نیز برگزار شده و مورد استقبال کارشناسان در این حوزه قرار گرفته است، به ارائه نتایج طرحهای پژوهشی و […]