دسته: اجتماعیRSS
سیاست بازنشستگی ‌کشورکانادا
۲۸ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

سیاست بازنشستگی ‌کشورکانادا

طرح بازنشستگی کانادا  به شخص بازنشسته و خانواده وی درآمدی را تحت عنوان حقوق بازنشستگی، حقوق ازکارافتادگی و … ارائه میدهد و هنگامیکه شخص، بازنشسته و یا ناتوان میشود مزایایی را دریافت خواهدکرد.

شورای کانونهای بازنشستگی: بازوهای آینده صندوق
۲۸ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

شورای کانونهای بازنشستگی: بازوهای آینده صندوق

صبح یکشنبه و در روزهایی که گرمای اردیبهشت ماه انسان را یاد پایان سرمای زمستان و آغاز گرمای تابستان می اندازد، چهار عضو هیأت مدیره شورای موقت کانونهای بازنشستگی استان تهران، میهمان نشریه ثمر بودند.

نشست های هم اندیشی صندوق درفصل بهار
۲۸ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نشست های هم اندیشی صندوق درفصل بهار

موسسه حسابرسی صندوق بازنشستگی کشوری در فصل بهار ۹۵ اقدام به برگزاری نشست های هم اندیشی و گفت وگوی راهبردی پیرامون بیمه اجتماعی، بازنشستگی و رفاه کرده است. این سلسله نشست ها که در سال گذشته نیز برگزار شده و مورد استقبال کارشناسان در این حوزه قرار گرفته است، به ارائه نتایج طرحهای پژوهشی و […]